Poprawność polityczna neocenzurą wartości

http://www.canbe.pl/2015/10/poprawnosc-polityczna-neocenzura.html

Już z definicji wartości mają znaczenie, pewną wagę, wpływ. Jednak dziś prymu w wyjaśnianiu świata nie mają definicje, ale media. To one kreują nowe znaczenia pojęć. Tym samym słowo "wartość" staje się równoznaczna ze słowem "pieniądz".

To właśnie poprawność polityczna.

 

Nie przesadzam pisząc o doniosłej roli mediów w tworzeniu świata. To ich zasługa, że słowa, które kiedyś miały konkretne znaczenie, dziś kojarzą się niejednoznacznie. To przynosi zysk. To jest bezpieczne, bo gdy wszystko jest czarne albo białe, ludzie są niebezpiecznie pewni i świadomi. Szarości nadają światu smaczku zaplątania, zamieszania, sztucznej nowości. Bo najlepiej (najłatwiej) zmieszać czarne z białym, by wyszło "nowe" - szare.

Taka nowomowa miała już miejsce w Polsce. Nie tak dawno, bo w czasach propagandy komunistycznej. Dziś zmiana wartościowania pojęć również propaguje niebezpieczne nowe ideologie. Człowiek porządkuje sobie świat właśnie językiem i tak nieświadomie dokonują się zmiany w naszym rozumowaniu. Tempora mutantur et nos mutamur in illis (czasy się zmieniają, a my razem z nimi) - jak mawiali starożytni. A ja powtarzam za współczesnym Bob One: Trzeba mieć umysł czysty, by nie dać się tu przerobić.

Zauważmy:

MIŁOŚĆ
dziś
: romantyczne chwile, seks;
prawidłowo: dar siebie, chęć dobra drugiego człowieka;

WOLNOŚĆ
dziś
: synonim "róbta co chceta";
prawidłowo: brak osobistego zniewolenia, brak przymusu, gdzie wolność jednego człowieka, ograniczona jest jedynie wolnością innego człowieka;

SPRAWIEDLIWOŚĆ
dziś
: wyrok sądu, powierzchowne oceny na podstawie opinii innych, bądź bezpodstawne;
prawidłowo: oddanie każdemu tego, co mu się należy, troska o zachowanie właściwej miary w sądzeniu ludzi;

MAŁŻEŃSTWO
dziś:  związek dwóch osób, zatwierdzony prawnie i społecznie;
prawidłowo
: związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący znakiem miłości;

POSTĘP
dziś
: coś nowego, nowoczesność;
prawidłowo
: rozwój;

A Bóg? Dla wielu to dziś pojęcie wyłącznie abstrakcyjne...

Popularne posty